Introduktion

I de hektiske dage med nedlukningen af Danmark i marts 2020 indså flere forskere omkring Regionernes Bio- og GenomBank, at her var en enestående mulighed for at indsamle biologisk materiale til at belyse mange aspekter af denne epidemi. Der blev arbejdet på flere fronter med praktisk at få etableret en landsdækkende biobank, at få godkendt initiativet i RBGBs styregruppe og hos regionsdirektørerne og at få planlagt konkrete studier. På alle niveauer kunne man se betydningen af at få denne epidemi belyst så grundigt som muligt. De første prøver blev registreret i den nye biobank den 25. marts 2020. Der er indsamlet blodprøver fra raske, mistænkt for Covid-19 og patienter med let, moderat eller svær Covid-19. Der foregår lige nu studier på biobanksmateriale vedrørende Covid-antigen, -antistof og -virus RNA, samt andre biomarkører relateret til diagnostik og prognosticering af Covid-sygdommen. Der er etableret samarbejder på kryds og tværs mellem hospitalsafdelinger og med private samarbejdspartnere. Der er en udstrakt grad af videndeling og åbenhed med henblik på at opnå så megen viden som muligt, så hurtigt som muligt.