Introduktion

Baggrund
I Kræftplan 2, 2005, anbefales etablering af en infrastruktur for klinisk kræftforskning, og det fører i 2007 til, at Indenrigs- og Sundhedsministeriet opretter en infrastrukturpulje. Ligeledes i 2007 samarbejder en række patologiafdelinger og klinisk biokemiske afdelinger om en fælles ansøgning, der fører til etableringen af Dansk CancerBiobank. I Dansk CancerBiobank skal der landsdækkende indsamles biologisk materiale primært til forskning, men der er samtidigt et ønske om at kunne supplere Patobanken med nedfrosset materiale. Fra 2010 er alle danske regioner aktive indsamlere i denne biobank. Dansk CancerBiobank modtager årlige bevillinger fra Danske Regioner til dækning af biobankdriften.

Målgruppe
Målgruppen for indsamling af biologisk materiale til Dansk CancerBiobank er patienter med en kræftdiagnose. Der indsamles typisk vævsmateriale i forbindelse med operation og en blodprøve taget umiddelbart før det kirurgiske indgreb, men i sammenhæng med mange forskningsprojekter tages desuden opfølgende blodprøver, ligesom andre typer af biologiske materialer kan indsamles.

Organistation
Dansk CancerBiobank er organiseret med seks centre i Herlev, Næstved, Odense, Rigshospitalet, Aalborg og Aarhus. De enkelte centre koordinerer det regionale biobankarbejde – kontakt til indsamlende afdelinger, kontakt til forskere, prøveindsamling, registrering, fryseropbevaring og materialeudlevering.

Kliniske datakilder
Dansk CancerBiobank har sit eget landsdækkende registreringsmodul. Modulet er koblet op på Patobanken, så indsamlede vævsprøver kan fremsøges med diagnostiske data. Desuden er der forbindelse til CPR-registret og den relevante cancergruppe under Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG)

Perspektiv og Vision
Målet med Dansk Cancerbiobank er at styrke infrastrukturen for klinisk kræftforskning og derudover at kunne levere biologisk materiale til supplerende diagnostik. Det sker gennem standardiseret prøveindsamling, der sikrer ensartet kvalitet, det er uddannet personale, der håndterer prøverne, der sikres god dækning for mange forskellige cancertyper, og der er enkel arbejdsgang for forskere, der kontakter biobanken med hensyn til deres specifikke forskningsprojekter.