Kontakt

Sekretariatet for Regionernes Bio-og GenomBank

Afdeling for Patologi, Herlev Hospital

Borgmester Ib Juuls Vej 25, opgang 7, 4. etage L5

2730 Herlev

E-mail: RBGB.sekretariat.herlev-og-gentofte-hospital@regionh.dk

Tlf. (+45) 3868 9812

 

Estrid Høgdall

Direktør for Regionernes Bio– og GenomBank

Afdeling for Patologi, Herlev Hospital

Borgmester Ib Juuls Vej 25, opgang 7, 4. etage, L6

2730 Herlev

E-mail: estrid.hoegdall@regionh.dk

Tlf: (+45) 3868 9132

 

Formand for Faglig Følgegruppen for DCB

Ledende overlæge, Henrik Krarup

Mail: h.krarup@rn.dk

Tlf.: 97665630

 

Formand for Faglig Følgegruppe for DRB

Professor, overlæge Claus Henrik Nielsen

Mail: claus.henrik.nielsen@regionh.dk

Tlf.: 35457188

 

Formand for Faglig Følgegruppe for DBB

Professor, ledende overlæge Henrik Ullum

Mail: Henrik.Ullum@regionh.dk

Tlf.: 35453451