Introduktion

Om os
Dansk Bloddonor Biobank (DBB) indsamler og opbevarer blodprøver fra bloddonorer, der har sagt ja til at deltage i forskningsprojektet ”Det Danske Bloddonorstudie”(DBDS). Biobanken består af restblodprøver som i forvejen tages i forbindelsen med bloddonation. Ved inklusion i studiet gemmes der en fuldblodsprøve hvor fra der oprenses DNA til udvidede genetiske analyser på (Infinium® Global Screening Array (GSA), Illumina). Der gemmes en plasma-prøve både ved inklusionen og hver gang deltagere giver blod (såkaldte forløbsprøver). Forløbsprøverne gør det muligt at måle ændringer i biologiske markører over tid.

 

DBDS er et forskningsprojekt, der skal give ny viden om både effekter af bloddonation på helbreddet, samt generel viden om sygdomme i befolkningen. DBDS blev påbegyndt i 2010 i blodbankerne i Region Hovedstaden og Region Midtjylland men er siden blevet landsdækkende. I dag omfatter DBDS 130.000 bloddonorer og er Danmarks største genetiske kontrolpopulation.

Når bloddonorer vælger at deltage i DBDS, udfylder de et elektronisk spørgeskema om fænotyper. De kan efterfølgende blive spurgt om de vil udfylde nye spørgeskemaer, som DBDS løbende udvikler. Derudover har DBDS tilladelse til at anvende registerdata.

De danske blodbanker
I blodbankerne findes et veluddannet og motiveret personale, som dagligt står for rekruttering og registrering af bloddonorer, tapning af blodprodukter og drift af blodbanker. Ved brug af blodbankernes infrastruktur skaber vi – for få midler – Danmarks største sundhedsvidenskabelige undersøgelse på raske personer – en national forskningsressource til forskning i folkesundhed, sygdomsårsager, diagnostik og behandling.

Visionen for Det Danske Bloddonorstudie er, at bloddonorer vil give blod og liv til nuværende patienter og viden til gavn for fremtidige patienter.

https://DBDS.dk